Dwacety raz z Borborinej nutrnosću na znjezboženych hórnikow ...

srjeda, 12. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši Wojerowski superintendent Friedhart Vogel swjećeše lětušu 20. nutrnosć na dnju swj. Borbory we Hórnikečanskim wopomnišću.  Foto: Andreas Kirschke Bywši Wojerowski superintendent Friedhart Vogel swjećeše lětušu 20. nutrnosć na dnju swj. Borbory we Hórnikečanskim wopomnišću. Foto: Andreas Kirschke

Helmut Mark, Erhard Kunaschk, Gerhard Polling a Willi Dschietzig stejachu tehdy wosrjedź swojeho powołanskeho žiwjenja. „Woni dźěłachu w tak mjenowanej suchej słužbje Hórnikečanskeje briketownje. Při rozbuchnjenju su woni žiwjenje přisadźili“, powěda Günter Hančka wo 16. měrcu 1978. Dźensa 70lětny Kulowčan bě na městnje 16 lět připrawowy mašinist w mokrej słužbje. Na tradicionalnej nutrnosći za znjezboženych hórnikow na dnju swj. Borbory, 4. decembra, je wón w kapałce dźensnišeho muzeja Hórnikečanska Energijowa fabrika z ně­hdźe 30 dalšimi přitomnymi na to spominał. Jako kolega a katolik je jemu to wažne. Dwacety raz su nutrnosć swjećili. Na gitarje je přitomnych přewodźał Simon Riedlecker, student Weimarskeje Hudźbneje wysokeje šule „Franz Liszt“. Nimale 900 mjenow znjezboženych hórnistwa we łužiskim rewěrje – a to wot lěta 1849 hač do dźensnišeho datěrowane – je na taflach w kapałce zwěčnjenych. Dźeń swj. Borbory, škitneje patronki hórnistwa, hórnikow a mrějacych w hodźinje smjerće, na nich dopomina.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND