Kroča po nowych pućach poručenje

wutora, 18. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

LEAG chce we Łužicy „wulku bateriju“ twarić

Čorna Pumpa (SN/BŠe). Energijowe předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) kroči po nowych pućach a chce milinu přichodnje składować. Pomhać ma při tym wosebita připrawa z mjenom BigBattery při stejnišću Čorna Pumpa, kotraž tež jako baterija funguje, zamołwići koncerna wčera nowinarjam zdźě­lichu. Tak ma we Łužicy najwjetše mi­linowe składźišćo Europy nastać. Cył­kownje 50 megawattow měła fabrika składować a ma na zakładźe technologije litiumowych inonow dźěłać.

„BigBattery Łužica je za LEAG wažny projekt – swětłownja to, kotraž je w swojej wulkosći a techniskej konstelaciji po wšej Europje jónkrótna. Inwestujemy do inowatiwnych technologijow za přichod a zdobom rozšěrimy swoje hižo wobstejace poskitki“, wuzběhny nawoda Čornopumpskeho stejnišća LEAG Hubertus Altmann. Cyłkownje chce koncern za předewzaće 25 milionow eurow nałožić. Tež kraj Braniborska nowe plany łužiskeho energijoweho zawoda ze štyrjomi milionami eurow podpěruje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND