Zieglerec firma prěni raz na bursy nawrótnikow była

pjatk, 28. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni raz na bursy nawrótnikow Budyskeho wokrjesa bě wčera Zieglerec přede wzaće za předźěłanje metala z Pěskec zastupjene. Financna knihiwjednica Grit Sommer  (nalěwo) a personalna referentka Stephanie Koreng stej potencielnych nawrótnikow  poradźowałoj.  Foto: Carmen Schumann Prěni raz na bursy nawrótnikow Budyskeho wokrjesa bě wčera Zieglerec přede wzaće za předźěłanje metala z Pěskec zastupjene. Financna knihiwjednica Grit Sommer (nalěwo) a personalna referentka Stephanie Koreng stej potencielnych nawrótnikow poradźowałoj. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). 27. december je kruty termin w protyce Budyskeho wokrjesa, wšako wotměje so tónle dźeń bursa nawrótnikow „Zaso tu“. 71 předewzaćow, něšto wjace hač loni, bě swoje informowanišćo wčera w Budyskim krajnoradnym zarjedźe natwariło. Zastupjene běchu komuny runje tak kaž firmy z industrije, rjemjesła abo z posłužboweho wobłuka. Z wotewrjenjom w dźesaćich zwěsćachu zarjadowarjo wulki nawal. Za swobodne dźěłowe městna njejsu so jenož ći ludźo zajimowali, kotřiž běchu joba dla raz do zapadnych zwjazkowych krajow ćahnyli a nětko chutnje wo tym rozmysluja, so do domizny zaso wróćić. Přišli běchu tež domoródni, zo bychu so za nowym dźěłom rozhladowali. Potencielnym nawrótnikam běchu tež tak mjenowane „mjechke“ faktory wažne, kaž su to wólnočasne poskitki a bydlenje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND