„Sedźimy w jednym čołmje“

srjeda, 23. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Błótowscy turistikarjo za swój angažement wuznamjenjeni

Błóta (SN/BŠe). Turistiski wobłuk z wy­sokohódnotnej kwalitu wuwić je turisti­karjam w Błótach jara wažne. A zo kroča po prawym puću, pokazuja lońše wuslědki. Z 88 certifikowanymi turistiskimi předewzaćemi, organizacijemi a zjednoćenstwami je kónčina po cyłej Brani­borskej wo­dźaca. Požadarjo wo kwalitny certifikat maja wšitkim jeho serwisowym kriterijam wotpowědować a z nimi zwisowace zamołwitosće spjelnić, štož so wězo dokładnje přepruwuje.

„Sedźimy wšitcy w jednym čołmje“ je hesło wšitkich inwolwowanych přede­wzaćow, kotrež wusko hromadźe dźěłaja. W nowembru su płody žnjeli, dóstawši wuznamjenjenje prěnjeho kwalitneho regiona Němskeje. Hladajo na přichod chcedźa turistikarjo jednotne kwalitne standardy wobchować a wutwarjeć. Błóta maja so dale na kulturny chłóšćenski region­ wuwić. Klasiske wobłuki kulturneho turizma sylnišo zapřijeć je jedyn z hłownych zaměrow do přichoda.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND