Dowolnosć za třeći kanal předleži

srjeda, 30. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Łužiska jězorina so zaměrnje dale wuwi­wa. Nimo wodźiznow z přistup­nymi přibrjohami a wotpowědnymi poskitkami su tež kanale wažne, kotrež tworja wěstu syć a zdobom wuběrne móžnosće łódźnistwa.

Zły Komorow (SN/BŠe). We łužiskej jě­zorinje budźe dalši kanal za łódźnistwo twarjeny. Po lětach čakanja je sakska krajna direkcije ze sydłom w Kamjenicy minjeny tydźeń twarski wukaz za trěbny přechod z mjenom 3a dowoliła, z kotrymž přichodnje mjez Blunjanskim a Nowołučanskim jězorom zwisk nastanje. Kaž z planowanjow wuchadźa, budźe kanal něhdźe 420 metrow dołhi a šěsć do 25 metrow šěroki. Próstwu za njón zapodała bě Łužiska a srjedźoněmska towarš­nosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV), kotraž tudyšu brunicowu kón­činu saněruje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND