Prócuja so dale wo rozrisanje poručenje

wutora, 12. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Ralbičanskej kormjerni swini tuchwilu pilnje twarja. Prěnje chlěwy za swinje su hižo hotowe. Dale je předewzaće Nadebor  wulke kotoły za juchu natwariło a na nje wosebitu třěchu připrawiło. Nimo toho maja w kormjerni dalše moderne chlěwy nastać.  Hišće lětsa chce Gröbnerec ratarski zawod twarske naprawy zakónčić.  Foto: SN/Hanka Šěnec W Ralbičanskej kormjerni swini tuchwilu pilnje twarja. Prěnje chlěwy za swinje su hižo hotowe. Dale je předewzaće Nadebor wulke kotoły za juchu natwariło a na nje wosebitu třěchu připrawiło. Nimo toho maja w kormjerni dalše moderne chlěwy nastać. Hišće lětsa chce Gröbnerec ratarski zawod twarske naprawy zakónčić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Nakładne awta wot a do kormjernje tuchwilu hišće přez Ralbicy jězdźa

Ralbicy (SN/BŠe). Planowane twarske naprawy w Ralbičanskej kormjerni swini derje postupuja, zdźěli prokurist Gröbnerec ratarskeho předewzaća Rico Krause, kotremuž Delanski zawod přisłuša. Prěnje chlěwy za cyłkownje 5 600 skoćatow su hižo přetwarjene. Hotowe su tež kotoły za juchu, na kotrež su wosebitu třěchu instalowali. Ta ma před smjerdom škitać. Mjeztym su tež tři mjeńše chlěwy spotorhane. Nadawk wukonjała je regionalna firma. Na samsnym městnje maja nowe moderne chlěwy z dalšimi 5 700 městnami za swinje nastać. Někotre maćizny, na přikład beton za fundamenty, chcedźa zamołwići na twarnišću znowa wužiwać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND