Němska móhła přikład być poručenje

póndźela, 18. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wobydlerjo Miłoraza wojuja wo přesydlenje, dokelž proch a haru bliskeje Wochožanskeje brunicoweje jamy hižo njeznjesu. Wot minjeneho štwórtka je jasne, zo budźe wjes wotbagrowana. Přeće wobydlerjow so po dołhej ćahańcy spjelni. Moderne žiwjenje žada sej wopory, štož dóńt serbskeje wsy dopokazuje. Nimo zanjerodźenja wobswěta su wot přesydlenja potrjecheni zdobom wopory moderneho žiwjenja, hdźež twori milina zakład wšeho byća.  Foto: Joachim Rjela Wobydlerjo Miłoraza wojuja wo přesydlenje, dokelž proch a haru bliskeje Wochožanskeje brunicoweje jamy hižo njeznjesu. Wot minjeneho štwórtka je jasne, zo budźe wjes wotbagrowana. Přeće wobydlerjow so po dołhej ćahańcy spjelni. Moderne žiwjenje žada sej wopory, štož dóńt serbskeje wsy dopokazuje. Nimo zanjerodźenja wobswěta su wot přesydlenja potrjecheni zdobom wopory moderneho žiwjenja, hdźež twori milina zakład wšeho byća. Foto: Joachim Rjela

Prominentni wo zakónčenju wudobywanja brunicy diskutowali

Smochćicy (SN/BŠe). Wšitcy wědźa, zo njemóže hladajo na změnu klimy dale hić kaž dotal. Wobswět ma so škitać a kóždy móže k tomu přinošować. Resursy dyrbimy zmysłapołnje wužiwać, zo móhli wšitcy na zemi derje žiwi być. To je mjenje abo bóle hłowne wuprajenje sobotu přewjedźeneho Smochčanskeho foruma. Zarjadowanje bě zakónčace zymskeje akademije, na kotrejž zaběrachu so wobdźělnicy minjene dny z wobswětowej encykliku bamža Franciskusa Laudato Si z lěta 2015. W njej namołwja hłowa katolskeje cyrkwje wšitkich ludźi na swěće, zamołwiće z wobswětom wobchadźeć. Hladajo na tuchwilnu diskusiju, zakónčić wudobywanje brunicy we Łužicy, bě tema w Smochćicach derje wolena. Na sobotnu podi­jowu diskusiju ,,Kohle mit der Kohle“ běchu­ sej bywšeho sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU), wědomostnikow prof. dr. Markusa Vogta z Mnichowa a prof. Christiana Wilhelma z Lipska kaž tež hłowneho jednaćela pomocneho skutka Misereor Pirmina Spiegela přeprosyli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND