Na městnje so z praktiskim dźěłom zeznajomili

štwórtk, 07. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nikos Wohlfahrt, Nicole Chěžkec a Michał Weclich (wotlěwa) su sej na Kamjenskich powołanskich wikach stejak za telefon zhotowili. Foto: Alfons Handrik Nikos Wohlfahrt, Nicole Chěžkec a Michał Weclich (wotlěwa) su sej na Kamjenskich powołanskich wikach stejak za telefon zhotowili. Foto: Alfons Handrik

Kamjenc (aha/SN). Wčera bě tomu dwana­ty raz, zo je wotrjad Budyskeho krajnoradneho zarjada za hospodarske spě­chowanje w sportowni Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija powołanske wi­ki přewjedł. Zamołwita Andrea Prager hódnoćeše, zo je so cyłkownje 76 wobdźělenych předewzaćow derje předsta­jiło, a chwaleše tež dobre wobdźělenje šulerjow z Kamjenskeje kónčiny.

Nimale 800 šulerjow bě so přizjewiło, mjez nimi tež ze Serbskeje wyšeje šule Ralbicy. Ze 32 šulerjemi bě tam Tobias Bulank, kiž wuwučuje w 9. lětniku předmjet hospodarstwo, technika a domjacnosć. Rozrjadowani na skupiny mějachu wopytowarjo składnosć, rozhladować so po wobšěrnej přehladce móžnych po­wołanjow. Wone sahachu wot tradicionalnych rjemjeslniskich přez móžnosće w industriji hač k wobłukomaj socialnistwa abo posłužbnistwa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND