Wobšěrny poskitk wabił

wutora, 12. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na Drježdźanskich twarskich wikach bě mjez wustajerjemi sanitarny a tepjenski instalater  Frank Šnajder z Boranec. Tule rozłožuje wón Ralbičansko-Róžeńčanskemu wjesnjanosće Hubertusej Ryćerjej (wotlěwa) najnowše tepjadło.  Foto: Alfons Handrik Na Drježdźanskich twarskich wikach bě mjez wustajerjemi sanitarny a tepjenski instalater Frank Šnajder z Boranec. Tule rozłožuje wón Ralbičansko-Róžeńčanskemu wjesnjanosće Hubertusej Ryćerjej (wotlěwa) najnowše tepjadło. Foto: Alfons Handrik

Na Drježdźanskich twarskich wikach tež serbscy wustajerjo pódla byli

Drježdźany (aha/SN). Tysacy zajimcow wopytachu wot minjeneho pjatka do njedźele twarske wiki w Drježdźanach, kotrež tam wot časa přewróta kóžde lěto přewjeduja. Su to najwjetše swojeho razu, cyłeje Němskeje. Na wikach předstaji so tónraz wjace hač 500 wustajerjow z najlěpšimi idejemi nowotwara swójskeho domu, saněrowanja abo wuhotowanja domu. Wšitke štyri hale běchu z atraktiwnymi­ přehladkami połnje wobsadźene a aktualna dynamika w twar­stwje bě mjez wustajerjemi kaž tež wo­pytowarjemi spóznajomna.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND