Njebjelčanske garnele za kupcow z cyłeje Europy

štwórtk, 21. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dołhodobna wizija Felixa Kirstena, Romana Schwarza a Friedricha Tietzy so krok po kroku zwoprawdźa. Hižo wot lońšeho julija wutworjeja sej woni garnelowu farmu w bywšim chlěwje Njebjelčanskeje plahowarnje rancow.  Foto: Andreas Kirschke Dołhodobna wizija Felixa Kirstena, Romana Schwarza a Friedricha Tietzy so krok po kroku zwoprawdźa. Hižo wot lońšeho julija wutworjeja sej woni garnelowu farmu w bywšim chlěwje Njebjelčanskeje plahowarnje rancow. Foto: Andreas Kirschke

Třo młodźi mužojo chcedźa mórsku delikatesu w bywšim chlěwje plahować

Čerstwa pacifiska, tak mjenowana běłonóžkata garnela wuběrnje słodźi. Njezadźiwa tuž, zo su garnele po cyłej Němskej po łososu (Lachs) najwoblubowaniša jědź z morja. Po tropiskich regionach swěta plahuja garnele we wulkich kumštnych hatach, štož ma sćěhi za čłowjeka a přirodu. Pod tymle pozadkom wuwiwaja inženjerojo tak mjenowane indoor-farmy, kotrež hodźa so hnydom blisko přetrjebarjow tež w zymnych kónčinach wobhospodarjeć. Mjeztym je po cyłej Europje wjele tajkich farmow, a wšitke zjednoća, zo dóstawaja swoje babyjowe garnele – shrimpsy – z plahowarnjow w USA. „Bórze pak měli­ tajke z Njebjelčic přińć“, wujasnja diplo­mowy inženjer za wodowe hospodarstwo Friedrich Tietze z Drježdźan. Zhromadnje z hospodarskim inženjerom Romanom Schwarzom a biotechnologu Felixom Kirstenom chce 35lětny w Nj­e­bjel­čicach firmu Suburban Seafood załožić.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) W hižo njewužiwanym chlěwje nastanje bórze moderna připrawa z basenkami, hdźež móža potom při tužnych temperaturach garnele rosć.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND