„Klóšterska stwička“ dale zawrjena

wutora, 09. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/mwe). „Klóšterska stwička“ w Pančicach-Kukowje – na klóšterskim dworje – je dale zawrjena. Wotnajerjo běchu woblubowany hosćenc z „klóšterskej pincu“ a dalšej hóstnej rumnosću kónc lěta 2018 začinili a zrěčenje z wobsedźerjom domu, klóštrom ­Marijinej hwězdu, wupowědźili. W interneće pak pod „Klóšter Marijina hwězda – na wopyće – Klóšterska stwička“ wčera přeco hišće mylnje steješe: wot 11 do 14 hodź. wotewrjene.

Na naprašowanje našeho wječornika, hač je so hižo naslědnik namakał, klóšterska sotra ­Tadeja zdźěli: „Konkretnych požadarjow bohužel hišće nimamy. Dotal su sej ­‚Klóštersku stwičku‘ jenož ludźo wobhladali, kotřiž w datym padźe po­družnikow posrědkuja.“ Kaž z klóšterskeho běrowa dale rěka, „njeje pytanje za wotnajerjom momentanje lochke“. Wšako tež druhdźe dźeń a wjace korčmarjow swoje hosćency zawěra, dokelž prosće personal kaž kucharjow a pinčnikow njenamakaja, ­dokelž do restawranta wšědnje lědma štó, kaž kolesowarjo a pućowacy, załoža.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND