Towarstwo Serbski kulturny turizm: Měli awtentisce na sebje ...

srjeda, 10. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm Pětr Brězan předstaji čłonam ideju wosebiteje karty.  Foto: Andreas Kirschke Předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm Pětr Brězan předstaji čłonam ideju wosebiteje karty. Foto: Andreas Kirschke

Na hłownej zhromadźiznje towarstwa Serbski kulturny turizm su so čłonojo z nowej ideju zaběrali, turistow wo našim­ ludźe informować. Serbšćina ­je hłowny dypk.

Rěčny kurs na serwjetach je jedyn z projektow, kotrež Załožba za serbski lud spěchuje. „Předewšěm wusměrja so projekt na hosćencarjow. Woni měli turistow na serbšćinu skedźbnjeć“, je předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm Pětr Brězan na njedawnej hłownej zhromadźiznje we Łazu mysličku přitomnym rozkładł. Partner je delnjoserbske kulturne towarstwo Studnja, kotrež měješe zakładnu ideju. Tuchwilu zdźěłuja grafiski koncept. Zakładne wobroty, kaž Dobry dźeń abo Dobry wječor měli so na serwjetach jewić. Runje tak zapřijeć chcedźa akterojo wšelake mustry módroćišća. „Hosćency móhli tež swój logo naćišćeć dać“, Pětr Brězan podšmórny. Towarstwo Serbski kulturny turizm chce projektej praktisce přidźěłać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND