Serbske wjeski a přirodu škitać

póndźela, 29. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Lěto wob lěto zarjaduje iniciatiwny zwjazk „Strukturna změna nětko – žane Wochozy II“ protestne pućowanje. Wčera pućowaše něhdźe 50 wobdźělnikow wot Slepoho do Rownoho.

Rowno (AK/SN). Ze symboliskim čerwjenym 80 metrow dołhim bantom podłu dróhi wot Slepoho do Miłoraza demonstrowachu wčera wobdźělnicy na protestnym pućowanju do Rownoho. Tak žadachu sej skutkowny škit přirody wjeskow Slepjanskeje wosady. „Dróhu měli zachować. Wona měła hranicu k Wochožanskej brunicowej jamje tworić. Jelizo dróhu zdźeržimy a škitamy, tež Miłoraženjow před wotbagrowanjom škitamy. Wšitke wjeski měli zachować“, wuzběhny sobuorganizatorka protestneho pućowanja Edith Pjenkowa z iniciatiwneho zwjazka „Strukturna změna nětko – žane Wochozy II“. Něhdźe 50 ludźi je na zarjadowanje přišło, kotrež so prawi­dłownje młode jutry w Slepom wotměwa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND