Bjez dešća žane wuhlady na karpy

štwórtk, 09. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z wikami koi-rybow su minjeny kónc tydźenja w Hózničanskim rybarstwje Armina Kittnera lětušu rybjacu sezonu zahajili.  Foto: Jost Schmidtchen Z wikami koi-rybow su minjeny kónc tydźenja w Hózničanskim rybarstwje Armina Kittnera lětušu rybjacu sezonu zahajili. Foto: Jost Schmidtchen

Hóznica (JoS/SN). Wiki tak mjenowanych koi-karpow minjeny kónc tydźenja bě za rybarske předewzaće Armina Kittnera w Hóznicy (Petershain) pola Niskeje takrjec dwójne žohnowanje. Skónčnje je so zaso raz trochu wjace a wobstajnje dešćowało. A najebać dešćik je sobotu tójšto zajimcow přijěło, zo bychu sej wosebite koi-ryby a dalše eksemplary za swoje zahrodowe a hinaše haty wobstarali.

Armin Kittner je nazhonity rybar, ale wuskutki horcoty a suchoty minjeneho lěta njeje hišće tak prawje předźěłał. A hižo prašeja so wón a jeho kolegojo, što drje lětsa budźe. Prognozy za hatarjow předobre njejsu. „Hižo nětko, něhdźe šěsć tydźenjow prjedy hač loni, mamy samsny njespokojacy staw“, Kittner rozłoži. „Dokelž w zymje přewjele sněha njebě, njemóžeše tež žadyn tać, a w aprylu njeběchu nimale žane spadki. Mjeztym je přidatna woda w hatach, kotrež smy w zymje sčasom napjelnili, nimale zaso pře­trjebana.“ Nětko samo wodu z hrjebjow do hatow klumpaja. Hdyž pak tež w hrjebjach ničo njeje, je kónc.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND