Kreatiwne hłójčki prašane poručenje

pjatk, 17. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
K swětłownjam zwoprawdźenych projektow kołowokoło znateho kuzłarja słuša Koćinski Krabatowy mlokowy swět. W hródźach ratarskeho zawoda plahuja kruwy. Mloko hnydom na městnje na twarožk předźěłuja, a tón mjeztym jara wuspěšnje předa waja. To je bjezdwěla přirodny a transparentny kołoběh regionalnych wudźěłkow.  Foto: MKH Koćina K swětłownjam zwoprawdźenych projektow kołowokoło znateho kuzłarja słuša Koćinski Krabatowy mlokowy swět. W hródźach ratarskeho zawoda plahuja kruwy. Mloko hnydom na městnje na twarožk předźěłuja, a tón mjeztym jara wuspěšnje předa waja. To je bjezdwěla přirodny a transparentny kołoběh regionalnych wudźěłkow. Foto: MKH Koćina

Na dźěłarničce chcedźa wo přichodźe Krabatoweho regiona rozmyslować

Rakecy (SN/BŠe). Bjezdwěla najznaćiša wosoba po cyłej Łužicy je Krabat, kotryž steji w srjedźišću romanow spisowaćela Jurja Brězana. Nimo toho je film wo Krabaće miliony ludźi zahorjał. Wot lěta 2001 so dwurěčna Łužica intensiwnje Krabatej wěnuje, při čimž je zdobom Kraba­towe towarstwo wutworiła. Chcyjo turistiske a hospodarske wuwiće pod hesłom­ Krabat zwičnić su čłonojo towarstwa dotal tójšto zdokonjeli. Mjez­tym je nad­regionalnje znata Krabatowa kolesowarska šćežka nastała.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND