Nowe wuhladnišćo na Horjanskim jězoru

pjatk, 31. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku stareje deponije blisko Horow (naprawo) nastawa nowy hospodarski puć.  Foto: Silke Richter We wobłuku stareje deponije blisko Horow (naprawo) nastawa nowy hospodarski puć. Foto: Silke Richter

Hory (SN/SiR). Wuhladnišćo na Horach w gmejnje Halštrowska Hola je domoródnym kaž cuzym fotografam woblubowane zetkanišćo a wobkedźbowanišćo. Tež filmytwórcy a přećeljo přirody su tam hižo rjane wideja a wobrazy zapopadnyli. Kolesowarjo a pućowarjo tam runje tak rady pozastawaja.

Z drjewjaneho pawiljona maš rjany wuhlad na Horjanski jězor. W aprylu 2008 su wuhladnišćo přepodali. Zwjetša je tam wšitko čiste a porjadnje zawostajene. Wo wotstronjenje wotpadkow stara so gmejna Halštrowska Hola.

W minjenych tydźenjach so wobraz wuhladnišća trochu změni. Tak připrawichu tam nowy płót, zo móhli wopytowarjow lěpje wodźić. Móžno bě to dźakowano crowdfundingowej akcije Wuchodosakskeje lutowarnje Drježdźany, z kotrejž su podpěraćeljo naprawy wjac hač 4 000 eurow nazběrali. Nasypana bu před wuhladnišćom nětko wosebita měšeńca kamuškow, kotrež chcedźa za nowy pućik wužiwać. „Zdobom je hišće dalši škitny płót předwidźany, zo móža pawiljon jenož hišće pěšcy abo ludźo z jězbnym stołom wužiwać“, rozłožuje nawoda při­rodoškitneho projekta Łužiska jězorina dr. Alexander Harter.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND