W „pózdnjej změnje“ po zawodach so rozhladować

wutora, 04. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/BŠe). Dokelž je loni prěni raz přewjedźena „Budyska pózdnja změna“ mjez wopytowarjemi wulke připó­znaće žnjała, ju tež lětsa zaso přewjedu. Hižo 14. junija wotewrje cyłkownje 27 zawodow sprjewineho města swoje durje, zo bychu zajimcam dźěło wobrazliwje pokazali. Dźe wo to ludźom stawizny, wukonliwosć, produkciju, wukubłanske móžnosće abo njewobsadźene dźěłowe městna sposrědkować. Za cyłkownje dźewjeć zestajenych turow, w kotrychž wopytaja stajnje tři předewzaća, měli so zajimcy prawje bórze přizjewić. Městna su dźě wobmjezowane, a přizjewjenski datum rozsudny.

Prěnja tura powjedźe wot Budyskeho busoweho dwórnišća do Sćijec, hdźež ma firma DEBAG swoje sydło. Tam zhoto­wje­ne pjecy a wšelakore kuchinske připrawy do 32 krajow eksportuja. Na samsnej turje­ je tež wopyt twornje DVB předwidźany, hdźež twarja techniske wjazby za wjet­še připrawy. Třeća­ stacija budźe Sćiječanski běrow GIL – cyłotne inženjerske wukony.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND