Bioratarjo regiona, zjednoćće so

srjeda, 05. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Poskitk w sadowych a zeleninowych wobchodach wopřijima wjace hač regionalne a sezonalne wudźěłki. Bioratarjo su nětko namołwjeni, swoje zwičnjenske prócowanja zwjazać, a to internetnje.  Foto: Uwe Menschner Poskitk w sadowych a zeleninowych wobchodach wopřijima wjace hač regionalne a sezonalne wudźěłki. Bioratarjo su nětko namołwjeni, swoje zwičnjenske prócowanja zwjazać, a to internetnje. Foto: Uwe Menschner

Nowa internetna platforma chce producentam pomhać, swoje biowudźěłki zwičnjeć. Hornja Łužica móhła so w tym nastupanju stać z pilotowym regionom.

Njebjelčicy (UM/SN). Kak husto rěka: „Bio je in.“ Dźeń a časćišo rozsudźeja so přetrjebarjo za žiwidła z ekologiskeje a biologiskeje produkcije. Zhotowjerjo pak mało z toho maja. „Pola nas skutkuja w dale a wjetšim rozměru samsne mechanizmy, kotrež tež rozšěrjenje konwencionelnje plahowanych wudźěłkow wobknježa“, wujasnja Hubert Langa. Agrarny inženjer wjedźe w Njebjelčicach biowobchod, kotryž „ma runočasnje funkciju wjesneje klamarnje.“ Wo hospodarskosći pak njemóžeš tu rěčeć. „Sami smy přesłabi“, je Hubert Langa přeswědčeny, a měni z tym producentow ekologisce produkowanych wudźěłkow na městnje. Kóždy za sebje spyta mjenje abo bóle wuspěšnje wobstać. „Ale tež w tym segmenće wulcy, nadregionalnje skutko­wacy poskićerjo zwičnjenje zdawna wobknje­ža, zwjazani z rjećazami wulkowikowanja.“ Konsekwenca je: Zo móhli „sobu hrać“, dyrbja so ćišćej a wičnej mocy­ „někotrych wulkich“ podrjadować a jich wuměnjenja akceptować.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND