Wuhotuje sćěnu z motiwom za wšitke generacije

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće je fasada chěže Kralec statoka w Chrósćicach prózdna. To pak ma so hižo přichodny měsac změnić. Wčera dósta Šćěpan Hanuš (2. wotprawa) oficialny nadawk, sćěnu wuhotować.   Foto: SN/Hanka Šěnec Hišće je fasada chěže Kralec statoka w Chrósćicach prózdna. To pak ma so hižo přichodny měsac změnić. Wčera dósta Šćěpan Hanuš (2. wotprawa) oficialny nadawk, sćěnu wuhotować. Foto: SN/Hanka Šěnec

Chrósćicy (SN/BŠe). Wuměłstwo tež we wjesnych kónčinach wulku rólu hraje. Toho je sej Sakski krajny kuratorij wjesny rum wěsty, a tak zapoda loni w nowembru swoje podłožki za wubědźowanje „Ideje za wjesne kón­činy“ sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo. Hižo we februaru zhonichu, zo su mjez dobyćerjemi, zdźěli jednaćel Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Peter Neunert, kiž bě zhromadnje z krajnym kuratorijom podłožki zestajał. Cyłkownje jědnaće wuměłskich objektow na sakskich wjeskach ma přichodnje nastać. Jedna twórba budźe ze Zejičanskeho směra přijěducym pomolowana fasada Kralec statoka w Chrósćicach. Za něhdźe 80 kwadratnych metrow wulku sćěnu pod hesłom „Serbske potajnosće“ bě wuměłc Šćěpan Hanuš naćisk zhotowił. Wčera je wón w přitomnosći politiskich a komunalnych zastupjerjow oficialny nadawk za wuhotowanje dóstał.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND