Swětło a sćin w Krabatowym regionje

pjatk, 14. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Ewalucija Krabatoweho regiona, zapołožena jako projekt Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty, je wjele nowych idejow wunjesła, kotrež su zajimcy na njedawnej zhromadnej dźěłarničce w Koćinskim ratarskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět zezběrali. Foto: Bianka Šeferowa Ewalucija Krabatoweho regiona, zapołožena jako projekt Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty, je wjele nowych idejow wunjesła, kotrež su zajimcy na njedawnej zhromadnej dźěłarničce w Koćinskim ratarskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět zezběrali. Foto: Bianka Šeferowa

Ewaluacija towarstwa jako projekt Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty zapołožena

Wot časa pomjenowanja Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty před dźesać lětami buchu hižo mnohe projekty zwoprawdźene. Wobłuki su najwšelakoriše a sahaja wot infrastruktury přez turizm hač k hospodarstwu a by­dlenjam předewšěm za młode swójby, kotrež chcychu twarsku substancu na wsy zachować a dale wužiwać. Hłowne zaměry toho su regionalne tworjenje, žiwjenska kwalita, kooperacija a dwurěčnosć a wuwiće přirody. Naš wječornik budźe so spěchowanym wosebitostkam přichodnje wěnować a chce je w nowinje bliže předstajić.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann je rozkładł, zo móža na wjele wuspěchow zhladować. Zdobom pak wojuja z ćežemi, wosebje mało kapacitow dla. Foto: Futour/Mandy Zimmer
dalši wobraz (2) Jedyn ze zwoprawdźenych projektow Krabatoweho towarstwa je Krabatowy wudwór we Wulkich Ždźarach.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND