Kónčina z dobrymi šansami poručenje

štwórtk, 27. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na 19. srjedźostawskim dnju žadanja na politiku wobjednawali

Biskopicy (SN/BŠe). Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźneho stawa (BVMW) stajnje wuzběhuje, zo je hłós zawodow regiona. W hospodarskim regionje Drježdźany, kotremuž tež předewzaća Łužicy přisłušeja, zhladuje BVMW na mjeztym wjac hač 700 čłonow. Nowych witachu wčera na 19. srjedźostawskim dnju na Biskopičanskej Butrowej horje. Hesło za­rjadowanja bě, zo maja so zawody k swojemu stejnišću wuznawać a zhromadnje agěrować. „K tomu słuša wosebje poli­tiska runina“, podšmórny nawoda wo­krjesneho zwjazka Hornjeje Łužicy Wilfried Rosenberg. Hłownje wěnowaše so wón poziciskej papjerje k wólbam Sakskeho krajneho sejma, za kotruž běchu sobustawojo minjene tydźenje swoje namje­ty zapodali. Nastali su štyri strony žadanjow na politiku.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND