Datu šansu wužiwać poručenje

srjeda, 10. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Zakładny kamjeń za industrijne wulkopředewzaće „BigBattery Łužica“ su zwjazkowa ministerka za wobswět a wěstotu reaktorow Svenja Schulze (SPD), nawoda předsydstwa LEAG dr. Helmar Rendez, braniborski hospodarski minister prof. dr.-ing. Jörg Steinbach (SPD) a Hubertus Altmann, čłon předsydstwa LEAG (wotprawa) su wčera na terenje milinarnje na Čornopumpskim industrijnišću połožili.  Foto: Axel Arlt Zakładny kamjeń za industrijne wulkopředewzaće „BigBattery Łužica“ su zwjazkowa ministerka za wobswět a wěstotu reaktorow Svenja Schulze (SPD), nawoda předsydstwa LEAG dr. Helmar Rendez, braniborski hospodarski minister prof. dr.-ing. Jörg Steinbach (SPD) a Hubertus Altmann, čłon předsydstwa LEAG (wotprawa) su wčera na terenje milinarnje na Čornopumpskim industrijnišću połožili. Foto: Axel Arlt

Čorna Pumpa (SN/at). Wužadanja energijoweho přewróta a strukturneje změny za kónc wudobywanja brunicy běchu zamoł­witych energijoweho koncerna LEAG pohnuli, so za nowymi wobchodniskimi polemi rozhladować. Jedne tajke móže inteligentne składowanje miliny być. Projekt „BigBattery Łužica “ su loni kónc lěta zjawnosći předstajili. Hromadźe ze zwjazkowej ministerku za wobswět a wěstotu reaktorow Svenju Schulze a z braniborskim ministrom za hospodarstwo a energiju prof. dr.-ing. Jörgom Steinbachom (wobaj SPD) staj nawoda předsydstwa LEAG dr. Helmar Rendez a čłon předsydstwa za milinarnje Hu­bertus Altmann wčera na arealu Čornopumpskeje milinarnje zakładny kamjeń połožiłoj.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND