Wučomnicy maja nowe šansy we Łužicy

póndźela, 15. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Pjeć wučomnikow je Wojerowska Towaršnosć za wu- a dalekubłanje GAF njedawno do powołanskeho swěta rozžohnowała.  Foto: Jost Schmidtchen Pjeć wučomnikow je Wojerowska Towaršnosć za wu- a dalekubłanje GAF njedawno do powołanskeho swěta rozžohnowała. Foto: Jost Schmidtchen

Wojerecy (JoS/SN). Wojerowska To­waršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je posledni dźeń wukubłanskeho lěta 2018/2019 pjeć wučomnikow po wuspěšnym pruwowanju do powołanskeho žiwjenja rozžohnowała. Tónkróć přewjedźechu zarjadowanje w mjeńšim kruhu, wšako běchu so mnozy hižo do prózdnin abo na dowol podali.

Rozžohnowanje bě přiwšěm dostojne. Wučomnicy móža so tuž nětko powołansce dale wukmanjeć, na přikład w Zwjazkowej woborje abo na studiju.

Nawoda wobłuka wukubłanje pola GAF Kay-Uwe Schollmeier je młodostnym gratulował, prajo: „Sće pilni byli a powołanje nawuknyli. Z wuspěšnymi pruwowanjemi njejsće swoje wukubłanske zawody přesłapili.“ Wšitcy běchu z docpětymi wukonami spokojom a chcedźa w zawodźe wostać. Jenož jedyn wotchadnik je so w druhim předewzaću požadał.

Jasne je, zo skića dźěłowe wiki móžnosće kaž hišće ženje. To zwurazni Kay-Uwe Schollmeier tež na nowinarskej rozmołwje na kromje zarjadowanja. Za wukubłanske lěto 2019/2020 je hišće wjace hač 20 wukubłanskich městnow njewobsadźenych. Swobodne městna su w powołanjach industrijneho mechanikarja, elektronikarja připrawow, mechatronikarjow a dalšich. Tež holcy su witane.

Přichod we Łužicy wotwěra nowe šansy. Pjenjezy tu su, a inwestorojo steja takrjec před durjemi. Předewšěm pytaja woni kwalifikowanych sobudźěłaćerjow. To wědźa tež zawody, kotrež swojich wučomnikow na kubłanišćo GAF sćelu. Tu posrědkuja wukubłarjo swoju wědu wučomnikam zawodow, kiž maja swoje stejnišća samo w Błótach abo Žitawskich horinach.

Tuchwilu wukubłuje GAF něhdźe 90 młodostnych, a to w 13 powołanskich směrach kaž tež w dwěmaj dualnymaj studijnymaj směromaj.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND