Wučomnicy maja nowe šansy we Łužicy

póndźela, 15. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Pjeć wučomnikow je Wojerowska Towaršnosć za wu- a dalekubłanje GAF njedawno do powołanskeho swěta rozžohnowała.  Foto: Jost Schmidtchen Pjeć wučomnikow je Wojerowska Towaršnosć za wu- a dalekubłanje GAF njedawno do powołanskeho swěta rozžohnowała. Foto: Jost Schmidtchen

Wojerecy (JoS/SN). Wojerowska To­waršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je posledni dźeń wukubłanskeho lěta 2018/2019 pjeć wučomnikow po wuspěšnym pruwowanju do powołanskeho žiwjenja rozžohnowała. Tónkróć přewjedźechu zarjadowanje w mjeńšim kruhu, wšako běchu so mnozy hižo do prózdnin abo na dowol podali.

Rozžohnowanje bě přiwšěm dostojne. Wučomnicy móža so tuž nětko powołansce dale wukmanjeć, na přikład w Zwjazkowej woborje abo na studiju.

Nawoda wobłuka wukubłanje pola GAF Kay-Uwe Schollmeier je młodostnym gratulował, prajo: „Sće pilni byli a powołanje nawuknyli. Z wuspěšnymi pruwowanjemi njejsće swoje wukubłanske zawody přesłapili.“ Wšitcy běchu z docpětymi wukonami spokojom a chcedźa w zawodźe wostać. Jenož jedyn wotchadnik je so w druhim předewzaću požadał.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND