Ćahi njejězdźa

štwórtk, 25. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc/Kinspork (UM/SN). Sakska měšćanska železnica je w minjenej nocy wobchad dospołnje a bjez připowědźenja zastajiła. Nimo čarow we wuchodnych Rudnych horinach je tež zwisk mjez Kamjencom resp. Kinsporkom a Drježdźanami potrjecheny. Sta pasažěrow čakachu podarmo na nastupišćach. Ani předewzaće same ani wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO), w kotrehož nadawku ćahi mjez Łužicu a sakskej stolicu jězdźa, njeběštej dźensa dopołdnja nastupajo dokładniše rozjasnjenje docpějomnej.

Zjawnoprawniskemu sćelakej MDR předleži po swójskim podaću zdźělenka Sakskeje měšćanskeje železnicy, w kotrejž předewzaće zastajenje wobchada mjez druhim ze „špatnym stawom trasow“ wopodstatni: „Masiwne wegetaciske škody su w minjenych lětach prawi­dłownje kolizije ćahow a tak deficit wjacorych milionow eurow wuskutkowali. Wot lěta 2014 je sydomměstnowa suma stratow nastała, kotraž likwiditu Sakskeje měšćanskeje železnicy jako předewzaće srjedźneho stawa masiwnje wobćežuje.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND