Na tarifowe zrěčenje so skónčnje dojednali

srjeda, 31. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 500 dźěłaćerjow je wčera před hłownym zachodom baterijoweho zawoda w Kamjencu wo lěpše dźěłowe wuměnjenja demonstrowało.  Foto: Uwe Menschner Něhdźe 500 dźěłaćerjow je wčera před hłownym zachodom baterijoweho zawoda w Kamjencu wo lěpše dźěłowe wuměnjenja demonstrowało. Foto: Uwe Menschner

Kamjenc (SN/JaW). Sobudźěłaćerjo Kamjenskeho baterijoweho zawoda Accumotive dóstanu wot klětušeho wjace mzdy. Kaž dźěłarnistwo IG metal dźensa zdźěla, stej so wčera dźěłarnistwo a wjednistwo zawoda w Lessingowym měsće po něhdźe połdra lěta trajacych jednanjach na to dorozumiłoj, přewzać sakske płoninowe tarifowe zrěčenje metaloweje a elektroindustrije. „Dźensa je wosebity dźeń za cyłu wuchodnu Saksku“, hódnoćeše wuspěch nawoda jednanjow a prěni społnomócnjeny IG metal we wuchodnej Sakskej Jan Otto.

Za sobudźěłaćerjow Kamjenskeho za­wo­da Deutsche Accumotive, kotryž je stoprocentna wotnožka awtotwarca Daimler, to rěka, zo změja hač do lěta 2021 stoprocentowsku mzdu po mje­nowanym tarifje a tak wot noweho lěta 200 do 600 eurow měsačnje wjac w kapsy, pisa dźěłarnistwo. Dale płaći dźěło­dawar přistajenym jónkrótnje 1 000 eurow. Krok po kroku zwyša tež dowol na 30 dnjow wob lěto. Nimo toho chcedźa přichodnje hodowny pjenjez płaćić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND