Zběhanku gigantiskeje papjeroweje hale swjećili

srjeda, 04. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjeršk zběhanki je wěnc připrawić, štož su dźěłaćerjo na třěše papjeroweje hale w Čornej Pumpje wušiknje zmištrowali.  Foto: Jost Schmidtchen Wjeršk zběhanki je wěnc připrawić, štož su dźěłaćerjo na třěše papjeroweje hale w Čornej Pumpje wušiknje zmištrowali. Foto: Jost Schmidtchen

Čorna Pumpa (JoS/SN). „Zběhanka je sta lět stara tradicija. Trójce dźěłaćerjo wěnc wokoło twarnišća njesu. To drje tu dźensa móžno njeje“, potwjerdźa twarski nawoda noweje papjeroweje připrawy w Čornej Pumpje Uwe Amann minjeny pjatk na zběhance. Na Čornopumpskim industrijnišću twarja gigantisku halu, do kotrejež staja nowu papjerowu mašinu. Z njej předewzaće cyłkownu produkciju papjery wo 25 procentow rozšěri.

„Přichod dowola tež raz do zašłosće zhladować“, měnješe nawoda diwiziskeho wobłuka w předewzaću Hamburger Containerboard Harald Ganster. „W lěće 2000 započa so skupina Prinzhorn w nowych zwjazkowych krajach za stejnišćemi rozhladować. W Čornej Pumpje nańdźechmy najlěpše wuměnjenja a ludźi, kotřiž do našeje sprawnosće wěrjachu. Dźensa móžemy wo dołhodobnym poćahu rěčeć.“ Mjeztym druha papjerowa mašina je po cyłym swěće najwjetša hdy twarjena.

Bywši Grodkowski měšćanosta dr. Klaus-Peter Schulze (CDU) je přitomnym wuwiće papjeroweje mašiny rozłožił a jim wuwědomił: „Ludźo chcedźa dowěru a planowansku wěstotu tež hladajo na přichod měć.“ Přirjadnik krajneho rady wokrjesa Sprjewja-Nysa Olaf Lalk podšmórny: „Zběhanka ma za wokrjes wulki hospodarski wuznam a spožča ludźom zmužitosć.“

Polěr twarnišća noweje hale Andreas Heinemann přednjese skónčnje štučku, z kotrejež da znamjo, wěnc na třěchu hale zběhnyć. Wot klětušeho lěća budźe nowa připrawa tam wob lěto 500 000 tonow wy­sokohódnotneje běłeje a bruneje papjery za zapakowanje zhotowjeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND