Wo słodźe łužiskeho wina so přeswědčić

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bjezposrědnje při Rańskim jězoru móžeš sej wino zesłodźeć dać.  Foto: Łužiska jězorina/Nada Quenzel Bjezposrědnje při Rańskim jězoru móžeš sej wino zesłodźeć dać. Foto: Łužiska jězorina/Nada Quenzel

Kaž turistikarjam zmóžnja měnjaca so krajina we łužiskej jězorinje tež plahowarjam wina přihódne wuměnjenja. Nazyma je najlěpši čas so wo wuslědkach přeswědčić, wšako winicarjo tuchwilu płody žněja a předźěłuja.

Zły Komorow (SN/BŠe). Poprawom wšak su we Łužicy prjedy hižo raz wino pla­howali. Prěnju winicu mějachu w Delnjej Łužicy w 13. lětstotku, rozprawja turistiski­ zwjazk Łužiska jězorina. Nětko staru tradiciju wožiwjeja, a na nasypach bywšich brunicowych jamow zaso wino rosće. Cyłkowna płonina, kotruž sydom winicarjow lětsa wobhospodarja, je z dwanaće hektarami chětro přewidna. Přiwšěm móža tam na dobre wuspěchi zhladować. Runje nětko nazymu přeprošeja winicarjo zajimcow na žně, swjedźenje abo dožiwjenske tury po winicach, hdźež móža so wo kwaliće łužiskeho wina­ přeswědčić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND