Wo słodźe łužiskeho wina so přeswědčić

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bjezposrědnje při Rańskim jězoru móžeš sej wino zesłodźeć dać. Foto: Łužiska jězorina/Nada Quenzel Bjezposrědnje při Rańskim jězoru móžeš sej wino zesłodźeć dać. Foto: Łužiska jězorina/Nada Quenzel

Kaž turistikarjam zmóžnja měnjaca so krajina we łužiskej jězorinje tež plahowarjam wina přihódne wuměnjenja. Nazyma je najlěpši čas so wo wuslědkach přeswědčić, wšako winicarjo tuchwilu płody žněja a předźěłuja.

Zły Komorow (SN/BŠe). Poprawom wšak su we Łužicy prjedy hižo raz wino pla­howali. Prěnju winicu mějachu w Delnjej Łužicy w 13. lětstotku, rozprawja turistiski­ zwjazk Łužiska jězorina. Nětko staru tradiciju wožiwjeja, a na nasypach bywšich brunicowych jamow zaso wino rosće. Cyłkowna płonina, kotruž sydom winicarjow lětsa wobhospodarja, je z dwanaće hektarami chětro přewidna. Přiwšěm móža tam na dobre wuspěchi zhladować. Runje nětko nazymu přeprošeja winicarjo zajimcow na žně, swjedźenje abo dožiwjenske tury po winicach, hdźež móža so wo kwaliće łužiskeho wina­ přeswědčić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND