Čěskorěčni zajimcy wosebje witani

póndźela, 16. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hóstni wodźerjo pokazuja wopytowarjam najrjeńše městnosće regiona a powědaja jim zajimawe stawiznički. Zo bychu turisća a dalši zajimcy łužiskeje jězoriny přichodnje dale derje wukubłanych přewodźerjow měli, zahaji turistiski zwjazk Łužiska jězorina wukubłanje hóstnych wodźerjow.

Zły Komorow (SN/BŠe). „Hóstni wodźerjo su wažni posoljo našeje kónčiny“, praji­ nawodnica Złokomorowskeje turistiskeje informacije Diana Lesche. Witani su mjez druhim ći, kotřiž sej přicpěwaja wodźenja w cuzej rěči přewjesć. K tomu słušatej wosebje jendźelšćina a čěšćina. Poslednja mjenowana je na dobro čěskich hosći, kotrychž dale a wjac do jězoriny přichadźa, Diana Lesche rozprawja. Zdobom wona dodawa, zo móža so za wukubłanje tež serbskorěčni zajimcy přizjewić. Zo budźe dosć naprašowanjow za serbskimi wodźenjemi po jězorinje, drje nawodnica garantować njemóže, za region wokoło Wojerec pak móhła sej to předstajić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND