Na łužiskich polach tuchwilu běrny žněja, tak tež tu w Baršću. ...

srjeda, 25. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND