Žnjowa akcija z pozadkom

srjeda, 16. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Mějićel jabłukoweje bróžnje Christoph Schuster přewostaji lětuše žně jedneje jabłukoweje družiny studentskemu zjednoćenstwu Villigst, kotrež wysoko wobdarjenych ze stipendijemi podpěruje.Andreas Kirschke Mějićel jabłukoweje bróžnje Christoph Schuster přewostaji lětuše žně jedneje jabłukoweje družiny studentskemu zjednoćenstwu Villigst, kotrež wysoko wobdarjenych ze stipendijemi podpěruje.Andreas Kirschke

Łužiske jabłuka ze Skanec pola Malešec su zakład za financielnu pomoc studentam po cyłej Němskej

Jadriwe a wótrosłódke słodźi łužiske na­li­kowe jabłuko. Wot srjedź 18. lět­stot­ka je w Hornjej Łužicy znajemy. „Druži­na je typiska łužiska“, měni farar a zahrodnik Christoph Schuster, kiž wobho­spo­darja jabłukowu bróžnju w Ska­necach (Cannewitz) pola Budyšina. Ze studentami He­lenu, Ju­lianom a Jonasom žněješe wón tele dny 700 kilogramow družiny. Płody předźěła sakska manufaktura w Kor­zymju (Kirschau) na palenc. Ně­hdźe 150 blešow w hódnoće 4 500 eurow to lětsa budu. Christoph Schuster chce hotowy wudźěłk ewan­gelskemu studentskemu zjednoćenstwu w sewjernorynskim Villigstće pola Schwerte přewostajić, hdźež je předwidźane palenc klětu na swjatkownym zetka­nju pře­da­wać. Wu­nošk chcedźa potom direktnje za nowe stipendije za wulce wobdarjenych po cy­łej Němskej nałožować.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Na žně jabłukow su tele dny studenća pochadźace z cyłeje Němskeje, kaž Frederike Rübsam a Louisa Sophie Schmacke, do Skanec pola Malešec přijěli.
dalši wobraz (2) Łužiske nalikowe jabłuko ma so na palenc předźěłać, kotryž chce studentske zjednoćenstwo Villigst předawać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND