Wjace za potrjechenych činić

póndźela, 04. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Žadanja nastupajo aktualizaciju brunicoweho plana za jamu Wochozy

Zhorjelc (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska chce brunicowy plan za Wochožansku jamu­ dokładnje předźěłać, aktualizować a dale wjesć. Zaměr je prawnisku wěstosć docpěć, kaž předsyda Bernd Lange (CDU), Zhorjelski krajny rada, minjenu srjedu na zhromadźiznje zwjazka podšmórny. Jednohłósnje su zwjazkowi radźićeljo wobzamknyli, zo budu nastorki a pokiwy wotwažować, zapodate k wobswětowej rozprawje a k strategiskemu wobswětowemu pruwowanju. Na zakładźe wobzamknjenja ma nětko wobswětowa rozprawa nastać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND