Kritizuja wašnje komunikacije

wutora, 05. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa wo Zhorjelsku a Kamjensku chorownju wojować

Kamjenc/Zhorjelc (SN/BŠe). Wotpohlad, chorowni maltezow swj. Jana w Kamjencu a Carolusowu w Zhorjelcu předać, je zjawne zarjady a sakske socialne ministerstwo chětro překwapiło. Rozsud bu jenož w medijach wozjewjeny, štož je wulku kritiku zbudźiło. „Po wjacorych rozmołwach w minjenych měsacach bě stejnišćo w Zhorjelcu z jasnymi planami do přichoda po dobrym puću“, zdźěli tamniši wyši měšćanosta Octavian Ursu (CDU). To je nawodnistwo maltezow tež wjackróć wobkrućiło. To bě zdobom zakład rozmołwy z jednaćelstwom Carolusoweje chorownje, kotruž měješe wyši měšćanosta hakle spočatk zašłeho tydźenja, hdźež dźěše wo dalše wuwiće a ko­operacije. „Zo su maltezojo nětko najprjedy medije informowali, je wjele dowěry zničiło“, Octavian Ursu wuzběhny. Jasne je, zo stej Carolusowa chorownja a měšćanski klinikum wažnej medicinskej zastaranišći w Zhorjelcu a regionje. „Wojujemy wo dobre rozrisanje a zachowanje dźěłowych městnow.“ Mjeztym je hiž­o namjet, zo měł Zhorjelski klinikum Carolusowu chorownju přewzać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND