Statne zrěčenje nuznje trěbne

štwórtk, 14. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na lětušej regionalnej konferency łužiskeje jězoriny wčera na Wojerowskim hrodźe zaběrachu so přitomni z relewancu jězoriny w regionalnej strukturnej změnje. Něhdźe 90 wobdźělnikow z komunalneje a krajneje politiki, z hospo­darstwa, turizma, wědomosće, kultury a dalšich wobłukow je so na wu­radźowanju wobdźěliło.

Wojerecy (AK/SN). Nazhonjenja ze sa­něrowanja hórnistwa měli do procesa strukturneje změny we Łužicy zapřijeć. Łužiska jězorina móže k tomu pozitiwny přinošk za image regiona być. To po­twjerdźi Daniel Just, jednaćel zaměro­weho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU), předsyda zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskej bě patronat konferency přewzał. Nuznje, tak wón wu­zběhny, trjeba region za strukturnu změnu prawo na pospěšene planowanja, štož měło so zakonsce zakótwić. Zdobom je zakoń wo sylnjenju struktury trěbny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND