Krabatowe towarstwo trjeba nuznje stajny běrow

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na přijeću, na kotryž je honorarny konsul Chorwatskeje w Sakskej dr. Peter Neumann njedawno w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće witał, je Reiner Deutschmann składnosć wužił zwisk do Chorwatskeje pohłubšić. Na přijeće stej mjenujcy Geraldina Cesar a Vesna Petanjek z chorwatskeho Varaždina přijěłoj. Tež architekt Wolfgang Kraus z Wulkich Ždźarow, kiž hižo  tójšto lět Krabata sćělesnja, njeje přiležnosć skomdźił so z wukrajnymi hosćimi rozmołwjeć.  Foto: Andreas Kirschke Na přijeću, na kotryž je honorarny konsul Chorwatskeje w Sakskej dr. Peter Neumann njedawno w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće witał, je Reiner Deutschmann składnosć wužił zwisk do Chorwatskeje pohłubšić. Na přijeće stej mjenujcy Geraldina Cesar a Vesna Petanjek z chorwatskeho Varaždina přijěłoj. Tež architekt Wolfgang Kraus z Wulkich Ždźarow, kiž hižo tójšto lět Krabata sćělesnja, njeje přiležnosć skomdźił so z wukrajnymi hosćimi rozmołwjeć. Foto: Andreas Kirschke

Předsyda Reiner Deutschmann nadźija so podpěry Swobodneho stata Sakskeje

W lěće 2001 běchu Krabatowe towarstwo w Čornym Chołmcu wutworili. Oficielne mjeno je „Na slědach Krabata – towarstwo k regionalnemu wuwiću dwurěčneje Łužicy“. „Załoženje bě wuslědk diskusijow a wuwićow w gmejnach Njebjelčicy, Čorny Chołmc, Wulke Ždźary a Rakecy“, rozłožuje Reiner Deutschmann, kiž je mjeztym 13 lět předsyda towarstwa. Wo zwiskach, ćežach­ a přichodnych zaměrach je so z nim Andreas­ Kirschke rozmołwjał.

Honorarny konsul Chorwatskeje republiki w Sakskej dr. Peter Neumann je 10. septembra w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět na přijeće přeprosył. Tam běchu tež hosćo z chorwatskeho Varaždina. Kak wažne su tajke zwiski?

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND