Najlěpše dwanaće hosćencow nětko wozjewjene

srjeda, 08. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale před třomi lětami wotewrěchu w Budyšinje Nähcafé Lotte, hdźež warja z re gio nalnymi wudźěłkami. Ze swojimi kreacijemi spytatej mějićelce Anja Schmidt (na wo brazu) a Katharina Pfeifer kupcow přeswědčić. Foto: SN/Hanka Šěnec Nimale před třomi lětami wotewrěchu w Budyšinje Nähcafé Lotte, hdźež warja z re gio nalnymi wudźěłkami. Ze swojimi kreacijemi spytatej mějićelce Anja Schmidt (na wo brazu) a Katharina Pfeifer kupcow přeswědčić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN/BŠe). W Hornjej Łužicy je wjele hosćencow, barow a kofejownjow, hdźež porjedźeja wobydlerjam a hosćom słódne jědźe a napoje. Mjeztym šesty raz móžachu ludźo wo tym wothłosować, w kotrym lokalu jim najlěpje słodźi. Zo móhli so hosćency na wubědźowanju wobdźělić, dyrbjachu so na internetnej platformje registrować. Składnosć wu­žiwało pak je jenož 18 z nich. Wjac hač 6 500 płaćiwych hłosow zwěsći agentura za projektowe wuwiće ze Spitzkunners­dorfa, kotraž bě wubědźowanje přewje­dła. Dwanaće najwoblubowa­ni­šich hosćencow su zamołwići minjeny kónc tydźenja wozjewili. Něhdźe połojca z nich je z regiona wokoło Žitawy a Lubija. Ně­ko­tre su tež z Budyskeho wokrjesa, kaž Łazowski hosćenc Herzogs, Rachlowska chěžkarska korčma, Budyski Nähcafé Lotte a Łutowska „Sakska stwička“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND