Tež image wobškodźeny poručenje

wutora, 04. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Powołanscy fotografojo, kaž Uwe Schmidt z Budyšina, staraja so wo optimalne pasowe fota, kaž dyrbja wone na personalnych wupokazach wotćišćane być. K tomu słušeja tež dobre wuměnjenja, kajkež maja w profesionalnje wuhotowanym Schmidtec  fotowym studiju. Něhdźe pjeć do dwaceći wobrazkow tam wšědnje nastawa. Wosebje wulka je ličba na tak mjenowanych  za rjadniskich dnjach, hdyž sej ludźo nowy wupokaz wobstaruja.  Foto: SN/Hanka Šěnec Powołanscy fotografojo, kaž Uwe Schmidt z Budyšina, staraja so wo optimalne pasowe fota, kaž dyrbja wone na personalnych wupokazach wotćišćane być. K tomu słušeja tež dobre wuměnjenja, kajkež maja w profesionalnje wuhotowanym Schmidtec fotowym studiju. Něhdźe pjeć do dwaceći wobrazkow tam wšědnje nastawa. Wosebje wulka je ličba na tak mjenowanych za rjadniskich dnjach, hdyž sej ludźo nowy wupokaz wobstaruja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dźěło rjemjeslniskich fotografow bóle hódnoćić a z nimi hromadźe dźěłać

Budyšin (SN/BŠe). Fota za personalny wupokaz hodźa so lochce sfalšować. To měnješe zwjazkowe nutřkowne ministerstwo a je w januaru wozjewiło, zo njesměli fotografojo hižo pasowe wobrazki činić, ale zo maja tajke pod dohladom sobudźěłaćerjow na zarjedźe nastać. K pomocy měli jim wotpowědne awtomaty być, kotrež fota hnydom wobdźěłarjej zarja­da dale posrědkuja. Plany je ministerstwo mjeztym cofnyło, dokelž bě so rjemjeslniski staw jara wobarał. Přiwšěm wostanje hórki přisłód nastupajo po wšěm zdaću lochkomyslne wuprajenje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND