Prěni raz na žurli SLA wuswědčenja přepodali

wutora, 10. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ći najlěpši připichu sej pjatk z karančkom piwa. Foto: Carmen Schumann Ći najlěpši připichu sej pjatk z karančkom piwa. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Premjera to w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu: Prěni raz su tam minjeny pjatk wučomnikow wokrjesneho rjemjeslnistwa wuwjazali. Po połštwórta lěće wukubłanja we wobłukach mechanikar připrawow, metalotwar, elektronika a systemowa elektronika dóstachu młodostni swoje rjemjeslniske wuswědčenja.

Cyłkownje 38 wučomnikow, mjez nimi tež dwě młodej žonje, je wukubłanje wuspěšnje zakónčiło. Najlěpši ze znamku dwaj běchu Benno Gäbel, William Glaß, Nick Handrich, Jakob Schur a Richard Wenke. Nimo Williama Glaßa, kiž njebě chorosće dla přitomny, dóstachu wšitcy hódnotne wěcowne myta a wupichu w mjenje wšěch wučomnikow karančk piwa jako symbol młodych fachowcow. Runje tak wjeselachu so nad dalekubłanskim dobropisom. Wo­krjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze, Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a wobdźělnik olympiskich hrow, triatlet Maik Petzold, jim gratulowachu. Posledni mjenowany skutkuje mjeztym dwě lěće w Budyskim powołanskošulskim centrumje jako sportowy wučer.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND