Za wjace mzdy

srjeda, 11. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Wuchodosakska wotnož­ka dźěłarnistwa twarstwo, agrar a přiroda (IG Bau) žada sej za dźěławych w twarstwje wjace mzdy. „Předewšěm dołhe jězby hač na twarnišća měli jim połnje zapłaćić“, rěka w nowinskej zdźělence. Cyłkownje potrjechi to 5 270 twarskich dźěłaćerjow w Budyskim wokrjesu.

Pozadk žadanjow su dalše tarifowe jednanja za twarstwo, kotrež započnu so 19. měrca w Berlinje. „Dźěłaćerjo měli z połnych nadawkowych knihow, rekordnych wobrotow, skrótka z booma w twarskej branši profitować“, argumentuja dźěłarnicy. Tohodla žadaja sej wot dźě­łodawarjow zwyšenje mzdy wo 6,8 procentow – znajmjeńša pak 230 eurow wjac měsačnje. Za wučomnikow chcedźa 100 eurow wjac wob měsac.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND