Ignac Wjesela: „Póda je žiwy organizm“

štwórtk, 12. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Młody ratar Ignac Wjesela chce ludźom w regionje plahowane a strowe zežiwidła poskićeć. K tomu słuša tež bioběrna. A dokelž lubuje wón wšelakorosć, njewobmjezuje so jenož na dwě do tři družiny, ale chce lětsa na cyłkownje štyrjoch hektarach dźesać družin běrnow plahować. Foto: Andreas Kirschke Młody ratar Ignac Wjesela chce ludźom w regionje plahowane a strowe zežiwidła poskićeć. K tomu słuša tež bioběrna. A dokelž lubuje wón wšelakorosć, njewobmjezuje so jenož na dwě do tři družiny, ale chce lětsa na cyłkownje štyrjoch hektarach dźesać družin běrnow plahować. Foto: Andreas Kirschke

26lětny Chróšćanski ratar hori so za ekologiske wobhospodarjenje polow

Biologisce plahowana běrna je strowa a ma jenož mało kalorijow. Wona je wy­sokohódnotny wudźěłk z rostlinskim bělkom, balastowymi a mineralnymi maćiznami kaž tež witaminami. Hladajo na plahowanje wuńdźe bjez chemisko-syntetiskich srědkow za rostlinoškit a hnojiwow. To rozeznawa ju wot konwencionalnje plahowanych, kotrež samo za čas składowanja wšelke chemikalije trjebaja. „To je za mnje absolutnje šokowace a za přetrjebarja njefairne, dokelž scyła wo tym informowany njeje“, měni ratar Ignac Wjesela z Chrósćic. Runje to­ho­dla je so wón rozsudźił plahowansku přestrjeń swojich bioběrnow jasnje powjetšić, zo by ludźom ekologisku a re­gionalnu alternatiwu poskićił. „Bioběrna je dobra inwesticija do strowoty“, 26lětny wujasnja. Wot dotal jednoho hektara rozšěri wón płoninu lětsa na něhdźe štyri hektary, hdźež budźe družiny Laura, Linda, Adretta, Belana, Goldmarie, Otolia, Wendi, Baltic Rose a zažnej družinje Anusch­ka a Corinna plahować.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND