Dźěłarnistwo: Naprawy njedosahaja

póndźela, 27. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/BŠe). Wulka koalicija je so minjeny tydźeń na dalše naprawy w zwisku z koronapandemiju dojednała. Tak chcedźa mjez druhim wjace pjenjez za krótkodźěło płaćić, zo bychu předewšěm mało zasłužacym pobrachowace dochody wurunali. Wosebje dźěłarnistwa běchu wulki ćišć wukonjeli a sej wjace pjenjez potrjechenym žadali. Ći, kotřiž tuchwilu znajmjeńša 50 procentow mjenje dźěłaja, dóstanu wot štwórteho měsaca, w kotrymž skrótšene dźěłaja, 70 procentow swojeje mzdy (77 proc. w domjacnosćach z dźěćimi). Wot sedmeho měsaca je to potom 80 resp. 87 procentow, jeli dźěći w domjacnosći sobu bydla. Změny płaća hač do 31. decembra 2020.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND