Jan Otto k 1. meji: Mjezy hnydom zaso wotewrěć

póndźela, 04. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z Běłowodźanskej studnju škleńčerjow w pozadku je so Hagen Husgen, předsyda Dźěłarnistwa policije Sakskeje, we wideju k 1. meji na wobydlerjow wobroćił.  Foto: Screenshot SN Z Běłowodźanskej studnju škleńčerjow w pozadku je so Hagen Husgen, předsyda Dźěłarnistwa policije Sakskeje, we wideju k 1. meji na wobydlerjow wobroćił. Foto: Screenshot SN

Budyšin (SN/at). Němski dźěłarniski zwjazk wuchodneje Sakskeje njeje lětsa ze zarjadowanjemi na swoje žadanja k dnjej dźěła skedźbnił. Wšako bě to koronapandemije dla zakazane. Přiwšěm su so pod hesłom „Solidarisce njejsy sam“ předwidźani rěčnicy za Budyšin Jan Otto, 1. społnomócnjeny IG metal wuchodneje Sakskeje, za Zhorjelc Anne Neuendorf, zastupowaca předsydka DGB Sakskeje, a za Běłu Wodu Hagen Husgen, předsyda Dźěłarnistwa policije w Sakskej, z widejom na ludnosć wobroćili.

Nastupajo zawrjene mjezy jako sćěh rozšěrjaceho so koronawirusa dla bě Jan Otto překwapjeny, „zo smy tule europsku ideju tak chětře kasěrowali“. Składnostnje 1. meje apelowaše wón na politikarjow w Němskej a Europje: „Dyrbimy mjezy hnydom zaso wotewrěć. Njeje rozumne je zawrjene wostajić, dokelž mamy zawody z podźělom 40 do 50 procentow pólskich a čěskich sobudźěłaćerjow.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND