Čołmarjo scyła chwile njeměli so přihotować

srjeda, 13. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Lubnjowskim małym přistawje zarjaduja tule postajeny wěstotny wotstawk połdra metra mjez ławkami na čołmje.  Foto: Peter Becker W Lubnjowskim małym přistawje zarjaduja tule postajeny wěstotny wotstawk połdra metra mjez ławkami na čołmje. Foto: Peter Becker

Wot 9. meje je w Błótach zaso dowolene čołmować. Je to prěni krok, wožiwić turizm­, do kotrehož chce Braniborska zajutřišim, 15. meje, startować. Krajni radźa wo­krjesow Sprjewja-Nysa (SPD), Hornje Błóta-Łužica (OSL) a Dubja-Błóta (LDS) mjenuja to w času koronapandemije „wažny měznik za regiony“.

Borkowy/Raduš/Lubnjow (SN/at). Padlowych čołmow bě minjeny kónc tydźenja hižo tójšto na błótowskich groblach po puću. Čołmy sy lědma wuhladał. „Překrótkodobnje smy zhonili, zo směmy čołmowanje zaso poskićeć. Tak njejsmy organizować móhli, štož nam Błótowski turistiski zwjazk nastupajo škitne naprawy poruča“, rozłožuje Bernd Lehmann z Čołmownje při Lindobarskej (Leineweber) w Bórkowach. Wón je spokojom, zo móža zaso dźěłać, zo je čas krótkodźěła nimo. Bjez korony bychu sezonu 1. apryla zahajili. „Smy pak tež w měrcu hižo dwě njedźeli zhubili. Rozmach čołmowanja hakle budźe, hdyž hotele zaso wočinja“, skedźbnja Lehmann na to, zo w Błótach jedne z tamnym wusko zwisuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND