Dalši projekt za mjenje zerzawca w Małej Sprjewi

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W tajkich hadźicach, tak mjenowanych geotubes, so zerzawc wotsadźa. Čistu wodu z nich do Małeje Sprjewje wróćo wjedu.  Foto: Jost Schmidtchen W tajkich hadźicach, tak mjenowanych geotubes, so zerzawc wotsadźa. Čistu wodu z nich do Małeje Sprjewje wróćo wjedu. Foto: Jost Schmidtchen

Sprjejcy (JoS/SN). Blisko saksko-braniborskeje krajneje mjezy je Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) projekt nastorčiła, zo by poćeženje ze zerzawcom w Sprjewi a w Małej Sprjewi pomjeńšiła. To je na dobro přewšo poćeženeju wotrězkow Sprjewje wot Rulec młyna hač k předzawěrje Grodkowskeje rěčneje zawěry a Małeje Sprjewje mjez Bórkhamorom a wuliwom do Sprjewje pola Sprjejc. Tak tworja zdobom dalše wěstoty tež za Błóta. Zwoprawdźejo koncept haćenja chcedźa mnóstwo w Sprjejčanskej rynje wotsadźeneho zerzawca krok po krok pomjeńšić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND