Wjele naprašowanjow za dowolom we Łužicy – swjatki su hišće ...

pjatk, 29. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po tydźenjach je Budyska turistiska informacija wčera zaso prěnje wodźenje po sprjewinym měsće organizowała, na kotrež witaše Matthias Witschas dokładnje dźesać hosći. Wjace njeje dotal na skupinu dowolenych. Foto: Carmen Schumann Po tydźenjach je Budyska turistiska informacija wčera zaso prěnje wodźenje po sprjewinym měsće organizowała, na kotrež witaše Matthias Witschas dokładnje dźesać hosći. Wjace njeje dotal na skupinu dowolenych. Foto: Carmen Schumann

Budyšin/Zły Komorow (SN/BŠe). Swjatki steja před durjemi, a mnozy wužiwaja podlěšeny kónc tydźenja za krótkodowol. Dypkownje su tuž hotele, pensije a dowolowe bydlenja za nich swoje durje zaso wotewrěli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND