Datowu banku předźěłali

wutora, 09. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Towarstwo SKT dźěławosć změniło, ale přiwšěm dale z partnerom było

Budyšin (SN/BŠe). Dźěławosć towarstwow w času koronapandemije je chětro wobmjezowana. Wšako dyrbja runje wone hižo měsacy dołho wosobinske kontakty pomjeńšić. Tuchwilu su zwiski k čłonam předewšěm telefoniskeho a pisom­neho razu, přiwšěm chcedźa akti­wity dale wjesć.

Minjeny tydźeń wutoru pak su so čło­no­jo towarstwa Serbski kulturny turizm (SKT) prěni raz po dlěšim času we Wo­jerecach schadźowali, wězo pod wěstotnymi posta­jenjemi. „Fokus dźěławosće je so za čas koronakrizy trochu změnił. Tak wu­ži­wachmy minjene měsacy za to, našu dato­wu banku předźěłać a aktua­lizować kaž tež postajenjam datoweho škita přiměrić“, předsyda SKT Pětr Brězan wu­jasnja. Hewak telko chwile za tajke wěcowne dźěło njeje, tuchwilna pan­de­mija pak zmóžnja intensiwne roze­stajenje.

Dale dźěła towarstwo zhromadnje z fachowcami na nowej internetnej stronje. Nimo toho hotuje so nětko hižo­ na ju­bilej 25lětneho wobstaća, kotryž chcedźa klětu woswjećić. Tak SKT nětko prěnjorjadnje ideje zběra.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND