Ćežke sisyfusowe dźěło jako symbol hórnikow

srjeda, 10. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sisyfus ma ćežke dźěło, wšako dyrbi stajnje zaso wulke kamjenje na horu kuleć. Podobnje to tež hórnicy činja, tworjo tak nowu krajinu.  Foto: LEAG/Thoralf Schirmer Sisyfus ma ćežke dźěło, wšako dyrbi stajnje zaso wulke kamjenje na horu kuleć. Podobnje to tež hórnicy činja, tworjo tak nowu krajinu. Foto: LEAG/Thoralf Schirmer

Choćebuz (SN/BŠe). Wjelčansku brunicowu jamu dale rekultiwěruja. Wosebity dźěl přestrjenje wučinja Gižkojska hora, kotruž móža sej wopytowarjo wot minjeho štwórtka zaso wobhladać. Dyrbja pak wěstotne pokiwy wobkedźbować, dokelž je kónčina dale pod hórnistwowym dohladom. Štóž je wuhladnišćo 15 metrow wysokeje hory docpěł, ma krasny wuhlad na hižo rekultiwowanu krajinu. „Zaměr na kóncu brunicoweho plana dźě je přestrjeń zaso ratarstwu a lěsnistwu přewostajić. Pola Gižkojc tohorunja temu přirodoškit a wočerstwjenje zapřijimamy“, wuswětla nawoda wobłuka rekultiwěrowanje w předewzaću Łužiska energija a milinarnje (LEAG) Ralf Agricola. Zwjeselace za njeho je, hdyž móža ludźom, kotřiž su dołho blisko brunicowych jamow bydlili a wobćeženja znjesli, něšto wróćić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND