Nutřkowne město wožiwić

štwórtk, 11. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Kulowscy wobchodnicy Gerold Kochta, Philipp Metzner, Matthias Fröhlich a Birgit Bjeńšowa (wotlěwa) chcedźa nutřkowne město wožiwić. Ideja nakupowanskeje aplikacije ma předewšěm młodych ludźi wabić, zo doma w Kulowje nakupuja. Kulowscy wobchodnicy Gerold Kochta, Philipp Metzner, Matthias Fröhlich a Birgit Bjeńšowa (wotlěwa) chcedźa nutřkowne město wožiwić. Ideja nakupowanskeje aplikacije ma předewšěm młodych ludźi wabić, zo doma w Kulowje nakupuja.

Z nowej app w Kulowje atraktiwnje nakupować

Kwětnišća zwjeseleja hosći na Kulowskim Hłownym torhošću. W swojej režiji su to tamniši wobchodnicy zwoprawdźili. „Smy ludźi namołwjeli pjenjezy za to darować, a tak smy financowanje zaručili“, praji Birgit Bjeńšowa. Wona ma wot lěta 2000 w Kulowje wobchod za potrjebu ćěšenkow a je tam wot wšeho spočatka aktiwna w kruhu wobchodnikow. „Město nas podpě­ruje. Sobudźěłaćerjo twarskeho zawoda kwětki na torhošću prawidłownje krjepja.“ Mjeztym 15 lět wojuja Kulowscy wobchodnicy wo to, nutřkowne město wožiwić. Kwětki na torhošću su jenož jedna z mnohich akcijow.

Na nowej internetnej stronje Kulowa su nětko tež přehlad přemysłow města zapřijeli. A přemysłownicy su nadal aktiwni. Hižo dwanaty króć su loni na nakupowansku nóc w kuzłapołnym swětle přeprosyli, kotruž stajnje w oktobrje wuhotuja. Dalša iniciatiwa je, witać nowo­narodźenych. Ideju za to měješe frizerska mišterka Kerstin Tanneberger. „Tak mó­žemy my wobchodnicy nowych wobydlerjow Kulowa witać. Kofej a tykanc přewostaja nam za to město“, Birgit Bjeńšowa wujasnja.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Gerold Kochta, Birgit Bjeńšowa a Philipp Metzner (wotlěwa) pokazuja nakupowanski wačok, kotryž běchu před lětomaj z akciju „Chodźu doma nakupować“ zhotowić dali. Andreas Kirschke
dalši wobraz (2) Birgit Bjeńšowa (srjedźa) ma wot lěta lěta 2000 w Kulowje wobchod za potrjebu ćěšenkow. Měšćanska radźićelka angažuje so z dalšimi předewzaćelemi w tam nišim kruhu wobchodnikow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND