Balansa wažny zakład wuspěcha

wutora, 14. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćel Debag Jost Straube je přistajenym připóznaće za wukony přepodał.  Foto: Debag/ Kristin Schwabe Jednaćel Debag Jost Straube je přistajenym připóznaće za wukony přepodał. Foto: Debag/ Kristin Schwabe

Budyšin (SN). Za čas koronakrizy kroči Budyske předewzaće Deutsche Backofenbau GmbH DEBAG po nowych pućach, zo by swojich přistajenych njeběrokratisce podpěrało. „W dobrych a předewšěm w časach korony měli so dźěłodawarjo wo swojich sobudźěłaćerjow starać“, měni nawodnistwo, kaž w nowinskej zdźělence rěka. Při wšěch wužadanjach je wažne, „wobzor šěrić a předewšěm zrozumjenje za nowe ćežke połoženje kóždeho jednotliwca měć. Chcemy swojim přistajenym pokazać, zo jim cyle pragmatisce při zmištrowanju wšědneho dnja za čas korony pomhamy. Přede­wšěm hladanje dźěći bě mnohim wažna tema“, rozłožuje jednaćel Debag Jost Straube. Zo móhli starši hladanje dźěći zaručić, je zawod časowe konta přistajenych wulkomyslnje napjelnił. Zdobom zmóžnichu jim dźěłowe časy fleksibelnje wuhotować – potajkim, zo móža dźěłać, hdyž so jim najlěpje hodźi.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND