Nowy projekt BTU a LEAG

srjeda, 12. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Studenća maja za dalšimi móžnosćemi wuwića koncerna slědźić

Zły Komorow (AK/SN). Braniborska techniska uniwersita (BTU) Choćebuz-Zły Komorow a energijowy koncern LEAG chcetej přichodnje wušo hromadźe dźěłać. Tak matej wědomosć a slědźenje z praksu energijoweho hospodarstwa bóle splećenej być. To wuchadźa z kooperaciskeho zrěčenja, kotrež su 22. julija wotzamknyli. Podpisali su je dr. Christiane Hipp jako amtěrowaca prezidentka BTU, dr. Helmar Rendez jako nawoda předsydstwa LEAG a Jörg Waniek jako nawoda personalneho wotrjada w energijowym koncernje.

„W dojednanju smy zakótwili, zo studenća fachoweho wusměrjenja zawodoweho hospodarstwa (BWL) aktiwnje dalše móžnosće hospodarjenja koncerna přepytuja“, rozłožuje Thoralf Schirmer, nowinski rěčnik LEAG. „Zo bychmy tónle zaměr docpěli, chcemy zhromadny praksowy seminar poskićeć. W nim mamy praksy bliske ideje studowacych we wuskim zhromadnym dźěle z wobłukom přede­wzaćelskeho wuwića LEAG zdźěłać a w najlěpšim padźe tak daloko wuwić, zo su zwoprawdźomne.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND