Styki dale traja

pjatk, 14. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wo wužadanjach přichoda so dorozumić, to bě a je lětsa znowa hłowna naležnosć srjedźostawskeho dnja Zwjazkoweho zje­dnoćenstwa srjedźostawskeho hospodarstwa (BVMW). Hornjołužiski regionalny zwjazk BVMW bě rjad do žiwjenja zwołał. A mnohe, lědma pak serbske, předewzaća kaž tež zarjadnišća su termin „MiTag“ kruće do swojeje lětneje protyki zapisali. Lětuši 20. podawk tajkeho razu budźe znowa na Butrowej horje pola Biskopic. To je mjeztym tradicija, dokelž maja zajimcy ze sakskeje stolicy nimale samsny puć na zarjadowanje kaž ći wokoło Nysy. Mały jubilej je přiležnosć, zhladować na prěnje srjedźostawske dny, na jich „staršu“ tradiciju: Wone mjenujcy su so mnohe lěta w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle wotměwali a bytostnje k tomu přinošowali, zo nastachu wuske styki tudyšeho hospodarstwa k jeničkemu powołanskemu dwurěčnemu jewišću w Němskej. A styki dale traja. Axel Arlt

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND